Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu eLekarze.com.
2. Serwis eLekarze.com jest serwisem internetowym, służącym do publikacji ofert (zwane dalej Ogłoszeniami) i opinii o lekarzach (zwane dalej Komentarzami) i placówkach zdrowotnych.
3. Treści zamieszczane w serwisie eLekarze.com są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.

§ 2
Zasady korzystania

1. Użytkownicy mogą oceniać Ogłoszenia w skali od 1 do 5. Użytkownik może oddać na dane Ogłoszenie tylko jeden głos i nie może go później zmienić.
2. Użytkownicy mogą umieszczać swoje Komentarze do Ogłoszeń.
3. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu eLekarze.com, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie eLekarze.com.

§ 3
Obowiązki administratora

1. Operator serwisu eLekarze.com zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia danych z bazy danych bez podania przyczyny.
2. Operator serwisu eLekarze.com jest równocześnie moderatorem treści dodawanych przez użytkowników serwisu i ma prawo nie publikować treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
3. Operator serwisu eLekarze.com dokłada wszelkich starań, aby publikowane w serwisie treści były zgodne z prawdą, jednak nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje.

§ 4
Zasady dodawania i edycji Ogłoszeń

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą prezentować swoje Ogłoszenia.
2. Treść dodawanych Ogłoszeń musi być zgodna z prawdą i z obowiązującym prawem.
3. Każda zmiana w treści Ogłoszenia oraz każde nowe ogłoszenie pojawia się w Serwisie po zatwierdzeniu przez Administratora.
4. Użytkownicy mogą wyróżniać swoje ogłoszenia poprzez dokonanie wpłaty za pośrednictwem systemu Płatności.pl.
5. Ogłoszenia niezgodne z prawem, zawierające wulgaryzmy i obrażające kogokolwiek nie będą publikowane pomimo wniesienia opłaty.

§ 5
Reklamacje

1. Jeżeli po opłaceniu Ogłoszenia Użytkownik stwierdzi, że nie pojawia się ono wśród wyróżnionych ogłoszeń, powinien skontaktować się z nami w celu zgłoszenia reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. eLekarze.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualny regulamin. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, nie odwiedzaj eLekarze.com ani w inny sposób z niego nie korzystaj.